» Rukovodstvo

Rukovodstvo

Siniša Gajić

Siniša Gajić

Umjetnički rukovodilac / odnos sa javnošću
Tel.: +49 (0) 1729700627
E-pošta: [email protected]

Dušan Šarac

Dušan Šarac

Marketing / Umjetnički rukovodilac
Tel.: +49 (0) 1728144390
E-pošta: [email protected]

Adrijana Gajić

Adrijana Gajić

Organizacija / Umjetnički rukovodilac
Tel.: +49 (0) 1728165632
E-pošta: [email protected]

Sandra Stoiljković

Sandra Stoiljković

Blagajnik
Tel.: +49 (0) 1736666169
E-pošta: [email protected]

Tamara Jovanović

Član upravnog odbora
Tel.: +49 (0) 1799613947
E-pošta: [email protected]