13.02.2015 Premijerni nastup muške pjevačke grupe K.U.D-a Soko na jubilarnom koncertu S.K.D. Sv. Sava Minhen | KUD Soko Minhen

13.02.2015 Premijerni nastup muške pjevačke grupe K.U.D-a Soko na jubilarnom koncertu S.K.D. Sv. Sava Minhen

Muška pjevačka grupa K.U.D-a Soko imala je po prvi put javni nastup na kocertu S.K.D. Sv. Save u Minhenu povodom jubilarne godišnjice. Publika je sa velikim zadovoljstvom pratila izvođenja izvornih srpskih pjesama u dvoglasu.11798344_10207439716771969_341270915_n

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.